Om oss

Vi som driver  den här gården heter Mari Ryberg och Petter Olsson Här odlar vi potatis, jordgubbar, svarta vinbär och lite grönsaker, vi har också dikor och får.

Mari och Petter

1978 tog Petter över gården efter sin pappa. Då fanns här konventionell potatisodling och fårskötsel.

Sedan 1984 är vi ekologiskt certifierade. Anledningen var framförallt att vi ville komma ifrån användningen av kemiska bekämpningsmedel. (De medel som på åttiotalet ansågs ofarliga och oumbärliga betraktas idag som vådliga för både människa och miljö).

Samma sak gällde när vi började odla jordgubbar 1993: Vi ville slippa kemikaliehanteringen, både för vår egen, våra barns skull och för kunderna. När vi började med den ekologiska potatisodlingen och jordgubbsodlingen sågs det som omöjligt att klara utan kemiska bekämpningsmedel.

Åren har visat oss att det inte är omöjligt, men visst finns det svårigheter och problem. Vi ångrar inte att vi som unga en gång gav oss in på det ”giftfria” odlingsspåret. Det är åtskilliga doser kemiska bekämpningsmedel vi sluppit sprida under årens lopp.  Framförallt har det här odlingssättet gett oss ett så stimulerande jordbrukarliv – vi har fått vara med om att pröva någonting nytt och spännande! Men forskningen och utvecklingen av bättre  ekologiskt anpassade odlingsmetoder; växtskyddsmedel, utsäde, maskiner måste intensifieras.

Potatis

Vi säljer potatis på gården från oktober till början av april. Den här säsongen odlar vi Ballerina (tidigpotatis) Ditta och Maritiema. I år (2019) provar vi en ny sort som heter Twister. Ballerina har vi på självplock under jordgubbssäsongen.

Kontakta oss på 070-3719460, 076-8368024